Polityka prywatności

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Jarosław Korman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą POKOJE GOŚCINNE KROKUS, z siedzibą przy ul. Słoneczna 26A, 58-573 Piechowice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i posługujący się numerem NIP 614 121 03 69. Kontakt z nami w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: pensjonat@krokus-karkonosze.com.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy(rezerwacji) lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:
W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
• Imię i Nazwisko;
• Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
• Numer telefonu;
• Adres e-mail;
• Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry na przedsiębiorstwo);
• Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
• Nr dokumentu tożsamości/PESEL;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Dane dzieci takie jak imię, nazwisko i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek.